Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor przedszkola: Inez Filipowicz

telefon: (42) 632- 27-38

e- mail: kontakt@pm8.elodz.edu.pl

Kompetencje dyrektora znajdują się w statucie przedszkola

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl


Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.

Funkcję Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi pełni:

Inez Filipowicz

tel: 42 6322738

e-mail: kontakt@pm8.elodz.edu.pl


Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl

W ramach swoich kompetencji dyrektor przedszkola m.in:

 • Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 • Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.
 • Kieruje placówką.
 • Przewodniczy radzie pedagogicznej.
 • Jest organem administracji oświatowej.
 • Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
 • Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola.
 • Zarządza i administruje w zakresie:
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
  • Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulaminy.
  • Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola.
  • Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola.
  • Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
  • Gospodaruje mieniem placówki.
  • Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu.
  • Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną.
 • Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola.
 • W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 8 w Łodzi
odpowiada: Inez Filipowicz
data: 11-03-2021
wytworzył: Inez Filipowicz
data: 11-03-2021
data: 11-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-03-2021 - Edycja treści
 • 14-11-2019 - Edycja treści
 • 05-06-2018 - Edycja treści
 • 13-02-2017 - Edycja treści
 • 10-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 24-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 894